Tijd voor een nieuw politiek platform

  • 5 juni 2021

Nederland is rijk aan denkers en doeners die meebouwen aan een toekomst waarin niemand achterblijft. Deze progressieve onderstroom heeft concrete ideeën over hoe de klimaattransitie rechtvaardiger kan; de economische groei inclusiever en duurzamer; en de rechtsstaat vitaler. Progressief Café is een nieuw politiek platform dat zich ten doel stelt om de progressie agenda van Nederland te verbinden, te vertalen en te vernieuwen. Met inspirerende evenementen en hoogwaardige publicaties gaat deze progressieve denktank een handelingskader formuleren om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Scroll to top