Manifest Progressief Café

Dromen voor een progressieve agenda van Nederland – Oprichtingsmanifest Progressief Café

Het waarom…

Wij zijn het zat om te zien dat er veel over progressieve samenwerking wordt gesproken, terwijl daden achterblijven.

Wij zijn het zat om een samenleving te zien waarin de rijken  rijker worden terwijl armen aan hun lot worden overgelaten. .

Wij zijn het zat de dominantie van fossiel kapitalisme te zien waarin economische groei een doel op zichzelf is.

Daarom richten wij Progressief Café op.

Wij zijn ervan overtuigd dat er een progressieve onderstroom in de Nederlandse samenleving waart, van denkers en doeners die mee willen bouwen aan een toekomst waarin niet het recht van de sterkste geldt. Van de Women’s March, de Klimaatmars, het Woonprotest, de anti-racisme protesten tot de Degrowth-beweging, de afgelopen jaren heeft de progressieve onderstroom in Nederland van zich laten horen.

Wij zijn Progressief Café, een onafhankelijk denktank en politiek platform voor denkers en doeners met als doel om de waarden van inclusie, emancipatie en duurzaamheid in Nederland en daarbuiten in ere te houden. Onze missie is om ideeën uit de progressieve onderstroom te vertalen naar beleid en praktijk.

Wij zullen onze missie realiseren door inspirerende evenementen te organiseren en hoogwaardige podcasts, artikelen en policy briefs te publiceren. Daarnaast zullen wij jonge progressieve talenten vormen. Naast het verbinden van progressieve netwerken zullen onze evenementen fungeren als laboratoria voor nieuwe ideeën. Onze publicatie hebben als doel om zowel het grote publiek, als beleidsmakers te inspireren. Via speciale opleidingsmogelijkheden trachten wij toekomstige progressieve leiders te vormen.

Waar we voor staan…

Wij zijn voor progressieve politiek. Vooruigang in plaats van een mythisch verleden. Progressief betekent voor ons in het uitdagen van de status quo ten behoeve van kwetsbare groepen. Wij bouwen voort rijke tradities die opkomen voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Denk hierbij aan het sociaaldemocratie en de liberale beweging van de 19de eeuw. Wie de belangen van machtige groepen verdedigt en niet bereid is om macht, kennis en kapitaal te delen behoort aan de behoudende kant van het politieke spectrum. Wie voor inclusie, emancipatie en duurzaamheid is, behoort aan de progressieve kant van het politieke spectrum. Wij zijn er van overtuigd dat Nederland en de wereld niet genoeg aan progressief politiek kan gebruiken, omdat onze samenleving voor iedereen moet werken en niet slechts voor de lucky few.

  • Wij zijn voor een herstructurering van onze economische orde, opdat kwetsbare groepen en de natuur niet lijden aan onze obsessie met economisch groei.
  • Wij zijn voor positieve vrijheid en individuele ontplooiing, opdat wij geen talenten verloren laten gaan.
  • Wij zijn voor  klimaatrechtvaardigheid, opdat kwetsbare groepen niet (een grote prijs) betalen voor de daden van de grote vervuilers.
  • Wij zijn voor inclusieve (digitale) technologie en datarechtvaardigheid, opdat technologie geen tweederangsburger creëert en de agency van Nederlanders onder druk zet.
  • Wij zijn voor representatie en sociale rechtvaardigheid, opdat de stem van kwetsbare groepen gehoord wordt en de tirannie van de meerderheid niet de overhand krijgt.
  • Wij zijn voor internationale solidariteit en mensenrechten, opdat medemenselijkheid en menselijke waardigheid niet stopt bij de arbitraire grens van de natiestaat.

Wij zijn het Progressief Café, en willen graag samen me u de progressieve agenda van Nederland verbinden, vertalen en vernieuwen. Voel je geroepen om met ons in contact te komen, en samen te werken te werken aan een een droom. Een droom waarin we de waarde  van inclusie, emancipatie en duurzaamheid in Nederland en daarbuiten in ere houden.

 

Scroll to top