Wie zijn wij?

Wij zijn Progressief Café.
Wij verbinden, vertalen en vernieuwen de progressieve agenda van Nederland. 

Wij zijn progressief Café.
Wij verbinden denkers en doeners om de waarden van inclusie, emancipatie en duurzaamheid in Nederland en daarbuiten in ere te houden.  

Wij zijn Progressief Café, een een onafhankelijk denktank en politiek platform voor progressief Nederland.  

Bij Progressief Café vertalen wij ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid an praktijk. Wij organiseren inspirerende evenementen om Progressief Nederland te verbinden voorbij politieke partijen. Daarnaast publiceren wij journalistieke producties en rapporten om progressieve ideeën toegankelijk te maken voor het grote publiek en beleidsmakers. Met onze opleidingsprogramma’s dragen wij aan het vormen van toekomstige progressieve denkers en beleidsmakers.

Meer weten over ons bestaansrecht? Lees ons manifest voor meer informatie

Het verhaal van onze oprichter

Progressief Café is een initiatief van Kiza Magendane. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij als een vluchteling naar Nederland kwam. Hij is als politicoloog opgeleid en heeft ruime ervaring op het gebied van actieonderzoek en beleidsadvies. In 2021 publiceerde hij ‘Met Nederland in therapie’, een boek over de toekomst van Nederlanderschap. Kiza is bewust van de kansen die hij als nieuwkomer heeft gekregen in Nederland om zijn talenten te ontplooien. Maar hij maakt zich ook zorgen over de afnemende sociale mobiliteit. Daarom zet hij zich via Progressief Café in om ervoor te zorgen dat dat wij talenten niet onbenut laten.

Onder ‘Progressief’ verstaan wij het uitdagen van de status quo ten behoeven van kwetsbare groepen. Naast onze drie kernwaarden: inclusie, emancipatie en duurzaamheid centreert ons werk zich over de volgende zes overkoepelende kernthema’s:

  • Inclusieve en duurzame economie en billijkheid

  • Positieve vrijheid en individuele ontplooiing 

  • Inclusieve klimaattransitie en klimaatrechtvaardigheid 

  • Inclusieve (digitale) technologie en datarechtvaardigheid 

  • Representatie en sociale rechtvaardigheid 

  • Internationale solidariteit en mensenrechten

Deze zes kernthema’s zijn niet in beton gegoten maar worden aan de hand van nieuwe inzichten aangepast. Daarnaast zijn deze zes thema’s integraal en ondeelbaar. Dat betekent dat ze altijd besproken worden in relatie tot elkaar, maar ook in de transnationale context. Het onderscheid tussen de thema’s is dan ook niet hard, omdat subthema’s aan elkaar gerelateerd zijn.

 

 

Wil jij meer weten over onze programma? Lees nu meer over kernthema's
Scroll to top